Thảo luận, thông qua đề xuất viện trợ giai đoạn 2021-2023 của Dự án phòng chống Lao

Vừa qua, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Ban Điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam (CCM) phối hợp với Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận, thông qua đề cương yêu cầu viện trợ đệ trình Quỹ Toàn cầu cho giai đoạn 2021-2023 của dự án Lao.

Sức khỏe đời sống